fredag 7 januari 2011

Smart indelning

Kanten till Brattleboro är nu blockad och torr. För att dela in kanten med 80 maskor, gjorde jag som de skrev i tidningen. Ett perfekt sätt att få maskorna jämnt fördelade. Vore ju lite snopet att ha plockat upp bara 70 maskor då man kommer till slutet av remsan...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar